Privacy

RoerOm Psychotherapie hecht veel waarde aan privacy. Informatie zal alleen met derden gedeeld worden wanneer hier van te voren toestemming voor gegeven wordt. Wanneer we binnen de zorgverzekering werken, is er een wettelijke verplichting om (bepaalde) informatie te delen met de zorgkostenverzekering. Deze informatie betreft: startdatum van de behandeling, periode waarin er behandeld is en de diagnose. Wanneer u dit niet wenselijk vindt, kunt u een privacyverklaring ondertekenen. Het ondertekenen van de privacyverklaring kan gevolgen hebben voor de vergoedingen vanuit de zorgkostenverzekeraar. Over de gevolgen van de privacyverklaring voor de vergoedingen dient u zelf informatie in te winnen bij uw verzekeraar.

RoerOm Psychotherapie is tevens verplicht om informatie (geanonimiseerd) aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ. Ook uw huisarts (de verwijzer) is op de hoogte van het feit dat u in behandeling bent, alleen al door het feit dat hij u verwezen heeft. Het is gebruikelijk om de huisarts te informeren over de inhoud van de behandeling en de behandelresultaten.

Uw privacy is zo volledig mogelijk wanneer u onze zorg particulier inkoopt, dus zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar. Vergoedingen vanuit de zorgverzekeraar zijn in dat geval niet mogelijk.

Klik op onderstaande link voor het privacystatement.

Privacystatement RoerOm Psychotherapie