Klachtenregeling

ndien u een klacht heeft wordt het op prijs gesteld dat u deze klacht in eerste instantie met de behandelaar bespreekt. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging LVVP (Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) www.lvvp.info.