Voor verwijzers

Meer informatie voor verwijzers naar RoerOm Psychotherapie.
GZ-psycholoog en Psychotherapeut. 

RoerOM Psychotherapie staat voor betrouwbaarheid, professionaliteit, integriteit, ruimdenkendheid en vriendelijkheid.

Volwassenen met psychische klachten en persoonlijkheidsproblematiek kunnen verwezen worden naar RoerOm Psychotherapie voor behandeling binnen de specialistische GGZ en de generalistische basis GGZ.

De behandelaar is Joyce Lutgens, Psychotherapeut BIG en GZ-psycholoog. (Voor meer informatie over de behandelaar, klik hier)

RoerOm Psychotherapie sluit geen contracten af met zorgverzekeraars vanwege de beperkingen die dan worden opgelegd. Vergoedingen vanuit de basisverzekering zijn mogelijk en liggen tussen de 50%-100%.

De verwijzing kan plaatsvinden via zorgdomein of per post middels een verwijsbrief. In de verwijsbrief gaarne de volgende informatie opnemen conform de NZa regels:

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAM-gegevens en geboortedatum)
  • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM V code of op een andere manier)
  • Aangeven dat er verwezen wordt naar de specialistische ggz

Mocht u willen overleggen over een verwijzing of meer te weten willen komen over de werkwijze van RoerOm Psychotherapie dan kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen op telefoonnummer 06-24277171.