De behandeling

RoerOM Psychotherapie staat voor betrouwbaarheid, professionaliteit, integriteit, ruimdenkendheid en vriendelijkheid.

RoerOM Psychotherapie biedt professionele hulp bij psychische problematiek.

Algemene informatie over psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Doel van psychotherapie

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

Wanneer psychotherapie

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, het is de voorkeursbehandeling voor zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek.

Psychotherapie bij RoerOm Psychotherapie

Voor de meeste psychische klachten kunt u bij RoerOm Psychotherapie terecht. De volgende klachten vallen binnen het behandelbereik van deze praktijk.

  • Angst- en dwang- klachten;
  • Depressie;
  • Klachten als gevolg van langdurige overbelasting;
  • Trauma;
  • Problemen op het gebied van de persoonlijkheidsontwikkeling: hierbij is vaak sprake van diepgewortelde, moeilijk te veranderen patronen op interpersoonlijk en intrapersoonlijk vlak.

Betrouwbaarheid, professionaliteit, integriteit, ruimdenkendheid en vriendelijkheid zijn altijd belangrijke waarden binnen de therapie.

Klachten en problemen die niet binnen het behandelbereik vallen van RoerOm Psychotherapie.

Ernstige suïcidaliteit, ernstige crisisgevoeligheid, ernstige eetstoornissen, ernstige verslavingsproblematiek en anti sociale persoonlijkheidsproblematiek vallen helaas buiten het behandelbereik van RoerOm Psychotherapie.

Welke vorm van psychotherapie?

Er zijn zeer veel verschillende vormen van psychotherapie. Bij RoerOm psychotherapie wordt dan ook gewerkt met verschillende vormen van psychotherapie. Schematherapie, cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment therapie, mindfulness, EMDR behoren tot de mogelijkheden. Partners en andere gezinsleden zullen indien gewenst en geïndiceerd ook betrokken worden bij de therapie. Betrouwbaarheid, professionaliteit, integriteit, ruimdenkendheid en vriendelijkheid zijn altijd belangrijke waarden binnen de therapie.

Werkwijze

Na aanmelding bij RoerOm Psychotherapie vindt er een aantal intakegesprekken plaats waarin er uitgebreid kennis wordt gemaakt met u, de problematiek en de context waarbinnen de problematiek zich afspeelt. Vervolgens vindt er een adviesgesprek plaats. Op grond van deze eerste gesprekken wordt een behandelplan opgesteld. Na de intake- en advies- fase vindt de behandeling plaats die zoveel mogelijk gebaseerd is op wetenschappelijk inzichten en tevens zoveel mogelijk wordt toegesneden op uw wensen en persoonlijke voorkeuren. De behandeling wordt op een aantal momenten geëvalueerd waardoor er zo nodig kan worden bijgestuurd. Nadat het behandelplan is uitgevoerd wordt er opnieuw geëvalueerd. Afhankelijk van deze evaluatie wordt de behandeling afgesloten of er wordt een nieuw behandelplan opgesteld.