Tarieven en vergoedingen

Bij RoerOm Psychotherapie worden tarieven gehanteerd zoals die wettelijk worden vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

RoerOm Psychotherapie biedt behandelingen aan binnen De generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Deze behandelingen vallen onder de basisverzekering en komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts nodig. Als je geen gebruik wenst te maken van een vergoeding van de zorgverzekeraar is een dergelijke verwijzing niet noodzakelijk.

RoerOm Psychotherapie sluit bewust geen contracten af met zorgverzekeraars. De reden hiervoor is dat de zorgverzekeraar zich in toenemende mate bemoeit met de inhoud van de zorg en dit komt de zorg in veel gevallen niet ten goede. Er wordt bijvoorbeeld bepaald hoeveel minuten of sessies de behandeling mag duren, welke psychologische behandelingen wel en niet zijn toegestaan. De wetenschappelijk grond voor dit soort beperkingen ontbreekt meestal en de opgelegde beperkingen hebben veelal te maken met financiële overwegingen.

Voor jou als cliënt betekent dit in de praktijk dat de behandeling volledig wordt vergoed indien je een zuivere restitutiepolis heeft. Indien je een naturapolis hebt afgesloten, vergoedt de zorgverzekeraar meestal tussen de 50% en de 75%  van de gemaakte kosten. Je zult op maandelijkse basis een factuur ontvangen die je vervolgens zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.