Privacy

RoerOm Psychotherapie hecht veel waarde aan privacy. Informatie zal alleen met derden gedeeld worden wanneer hier van te voren toestemming voor gegeven wordt. Wanneer we binnen de zorgverzekering werken, is er een wettelijke verplichting om (bepaalde) informatie te delen met de zorgkostenverzekering. Deze informatie betreft: startdatum van de behandeling, periode waarin er behandeld is en de diagnose. Wanneer je dit niet wenselijk vindt, kun je een privacyverklaring ondertekenen. Het ondertekenen van de privacyverklaring kan gevolgen hebben voor de vergoedingen vanuit de zorgkostenverzekeraar.  verzekeraar.

RoerOm Psychotherapie is tevens verplicht om informatie aan te leveren bij de NZA. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt kun je eveneens gebruik maken van de Privacyverklaring.  Ook je huisarts (de verwijzer) is op de hoogte van het feit dat je in behandeling bent, alleen al door het feit dat de huisarts in veel gevallen verwezen heeft. Het is gebruikelijk om de huisarts te informeren over de inhoud van de behandeling en de behandelresultaten. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan zal er met de huisarts geen informatie gedeeld worden.

Klik op onderstaande link voor het privacystatement.

Privacystatement RoerOm Psychotherapie